Liczba odwiedzin strony: 30369 Osób na stronie: 1
 

Banasiewicz Marek. Kancelaria

 
 
Banasiewicz Marek. Kancelaria
 
Mickiewicza 28
28-200 Staszów
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 168 poz. 1406 - Urządzenia radiowe objęte obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu 2) (Dz. U. z dnia 2 września 2005 r.) Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 2000 Nr 30 poz. 633 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 6 października 2000 r.) Rej. 150/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne...